In de huidige bedrijfscultuur zijn welzijn en veiligheid op het werk niet meer weg te denken.  Al jaren, en zeker sinds 1996, worden er van hogerhand verplichte maatregelen opgelegd om het welzijn en de veiligheid op de werkvloer te verbeteren / bevorderen / garanderen (Wet Welzijn).  Elk bedrijf met minstens één werknemer in dienst wordt met deze verplichtingen geconfronteerd.  Afhankelijk van de beroepsactiviteiten van de onderneming wordt het gecatalogeerd als een klasse A, B, C+, C- of D-bedrijf.  De eisen voor de preventieadviseur worden bepaald volgens de klassering van het bedrijf.

S2 Consult kan u bedrijfspreventie diensten aanbieden zoals advies geven of bijstand verlenen om deze taken uit te voeren, zodat u zich kan focussen op uw hoofdactiviteit.

De preventieadviseur staat in voor:

 • risicoanalyse:
  • het opsporen van gevaren, evalueren van risicoanalyses, opmaken van constructiedossiers, …
  • het onderzoek van arbeidsongevallen
 • advies in verband met:
  • de organisatie van de werkplaats, werkpost, omgevingsfactoren, arbeidsmiddelen,…
  • de vorming en het onthaal van werknemers
  • de uitbouw van een preventiecultuur
  • de uitbouw van een dynamisch risicobeheersingssysteem
 • administratie:
  • het opstellen van maandverslagen, jaarverslagen, globaal preventieplan
  • het opmaken van indienststellingsverslagen, veiligheidsinstructies
  • het verzorgen van het secretariaatswerk van het comité voor PBW
 • specifieke taken:
  • het opstellen van interne noodprocedures, het organiseren van EHBO
  • het coördineren van werken met derden
 • advies geven in het aankoopbeleid: de procedure van de 3 groene lichten !
 • inspecties van de werkomgeving

De werkgever dient jaarlijks een niet limitatieve lijst van taken af te werken.  Ook hier kan S2 Consult een ondersteunende rol spelen in bedrijfspreventie.

 •  jaarverslag opmaken (voor 1 april)
 • uitbouwen van een welzijnsbeleid
 • uitvoeren van risico-analyses van installaties, machines, functies, activiteiten en werkposten in de onderneming.
 • asbestinventaris bijhouden
 • ongevallenonderzoek
 • oplijsting van wettelijk verplichte controles ivm elektrische installaties, verwarmingstoestellen, stoomketels, hijs- en heftoestellen, …
 • jaarlijks nazicht door bevoegde personen van brandbestrijdingsmiddelen, ladders, behandelingstoestellen, …