Inzicht in de risico’s op de werkplek is een eerste stap op weg naar een gezonde en veilige onderneming.
Wettelijk is elk bedrijf verplicht om alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart te brengen.

S2 Consult kan een Welzijnsaudit in uw bedrijf uitvoeren en uw aandacht vestigen op eventuele knelpunten.

De audit kan zich toespitsen op:

  •     een algemene analyse van het bedrijf: inventaris van welke informatie er al aanwezig is
  •     hoe veilig zijn de aanwezige werkposten
  •     welke instructies er gekend zijn
  •     aanwezigheid van instructiekaarten van gevaarlijke producten
  •     welke machines en arbeidsmiddelen er gebruikt worden
  •     de aanwezige beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
  •     wettelijke keuringen en “in bedrijf”-stellingen
  •     aankoopbeleid
  •     onthaalbeleid
  •     noodprocedures : brandpreventie en EHBO

De resultaten van de audit resulteren in een lijst waarin alle non-conformiteiten gerangschikt staan in volgorde van prioriteit.  Hierdoor kan u onmiddellijk zien welke risico’s eerst  aangepakt moeten worden.

Indien gewenst kunnen we u praktisch bijstaan om de beschreven risico’s aan te pakken.