Zoals de wet het voorschrijft is het werkgever die een risico-analyse dient uit te voeren op vestigingen, afdelingen, installaties, machines, functies, activiteiten en op het individu in de onderneming. Dit is vaak een omslachtig en tijdrovend werk.

In zogenaamde C- en D bedrijven is het één van de wettelijke opdrachten om te helpen bij de identificatie van de risico’s. Bij A,B en C+ bedrijven is deze wettelijke opdracht niet aanwezig, aangezien hier de interne dienst de werkgever kan ondersteunen bij het uitvoeren van de risico-analyse.

S2 Consult kan u bij deze risico-analyses een helpen op de volgende vlakken :

  • algemene doorlichting bedrijf op niveau afdeling, algemeen, …
  • risico analyses van het machinepark : installaties, mobiele arbeidsmiddelen, …
  • werkpost analyses / taak risico analyses