De Welzijnswetgeving is momenteel in volle verandering en wordt continu bijgestuurd.  Er verschijnen regelmatig nieuwe Europese richtlijnen, naast de Belgische wetten.  De ARAB wetgeving wordt steeds meer vervangen door de nieuwe wetgeving in de Codex.

Hierdoor is het voor de bedrijven een echte uitdaging om te voldoen aan deze wettelijke vereisten.

Het Welzijnsbeleid vraagt aan de werkgever om preventie structureel aan te pakken.  Hiervoor moet de werkgever een dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS) uitwerken (samen met de hiërarchische lijn, de werknemers en de interne dienst voor preventie en bescherming).

De uitwerking ervan gebeurd in 3 fases:Dia12

  • de werkgever brengt de risico’s in kaart door middel van een risico analyse.
    Bij het opmaken van de risicoanalyse wordt er rekening gehouden met de verschillende facetten van het preventiebeleid: arbeidsveiligheid, gezondheid, ergonomie, hygiëne en psychosociale factoren.
  • op basis van deze risicoanalyse worden de preventiemaatregelen uitgewerkt.
  • deze gegevens worden in twee plannen vastgelegd:
    • het globaal preventieplan (voor een periode van telkens 5 jaar)
    • het jaarlijks actieplan: dit plan is gebaseerd op het globaal preventieplan en bepaalt de korte termijn doelstellingen.